Category Archives: Những v/đ LL về Luật Hình sự và tội phạm

Trách nhiệm hình sự

Trách nhiệm hình sự là một dạng của trách nhiệm pháp lý, là hậu quả pháp lý của việc phạm tội thể hiện ở trách nhiệm của người phạm tội trước Nhà nước phải chịu những tác động pháp lý … Continue reading

Posted in Những v/đ LL về Luật Hình sự và tội phạm

Đề cương : Những v/đ chung về Luật hình sự và Tội phạm

Chương I: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của LHS Việt Nam I. Khái niệm 1.1. Định nghĩa 1.2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của LHS 1.2.1. Đối tượng điều chỉnh 1.2.2. Phương … Continue reading

Posted in Những v/đ LL về Luật Hình sự và tội phạm | Leave a comment

Chương V Khách thể của tội phạm

I. Khái niệm 1. Định nghĩa Khách thể của tội phạm là hệ thống các quan hệ xã hội bị tội phạm xâm hại, trực hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến lợi ích và sự tồn tại của giai cấp … Continue reading

Posted in Những v/đ LL về Luật Hình sự và tội phạm | Leave a comment