Category Archives: Logic học

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LOGIC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Đối tượng của lôgích học là gì? D A) Nhận thức. B) Tính chân lý của tư tưởng. C) Tư duy. D) Kết cấu và quy luật của tư duy. 2. Tư duy có những … Continue reading

Posted in Logic học

On thi Logic

Chương II : Những luật cơ bản của tư duy 1. Luật đồng nhất: Mọi tư tưởng phản ánh cùng một đối tượng trong cùng một quan hệ phải được đồng nhất. A = A, đọc là “A là A”, … Continue reading

Posted in Logic học

Logic của sơ Logic

Logic của sơ Logic Có hai nữ tu sỹ, một trong số họ rất giỏi toán và được gọi là Sơ Toán (ST) còn người kia thì rất giỏi về Logic nên được gọi là Sơ Logic (SL). Một hôm, … Continue reading

Posted in Logic học

LOGIC HỌC TÁN GÁI

LOGIC HỌC TÁN GÁI Tôi là kĩ sư CNTT trong lứa tuổi hai mươi mấy: thân thể tráng kiện và tinh thần minh mẫn. Ở trọ chung với tôi là tên bạn nối khố, 2 đứa tôi cùng mê 1 … Continue reading

Posted in Logic học

Chương II Khái Niệm

A. KHÁI NIỆM. I. KHÁI NIỆM LÀ GÌ ? Hoạt động tư duy của con người là hoạt động nhằm nhận thức các đối tượng (các sự vật, hiện tượng) của thế giới khách quan. Trong thế giới khách quan … Continue reading

Posted in Logic học

Câu hỏi ôn tập môn (st)

Câu hỏi ôn tập: 1. Đối tượng và ý nghĩa của logic học? => trả lời: 2. Khái niệm là gì? Các đặc trưng của khái niệm? => trả lời: 3. Nội hàm và ngoại diên của khái niệm là … Continue reading

Posted in Logic học

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (st)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Đối tượng của lôgích học là gì? D A) Nhận thức. B) Tính chân lý của tư tưởng. C) Tư duy. D) Kết cấu và quy luật của tư duy. 2. Tư duy có những … Continue reading

Posted in Logic học