Monthly Archives: January 2013

Mục lục: 1/ Quá trình hình thành nhà nước-pháp luật. Đặc điểm con đường hình thành nhà nước ở phương Đông. 3 2/ Tiền đề kinh tế – xã hội dẫn đến sự tan rã xã hội cộng sản nguyên … Continue reading

Posted in Lịch sử NN & PL thế giới