NỘI DUNG ÔN THI CUỐI KỲ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG ÔN THI CUỐI KỲ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VĂN THẠCH
I. Lý Thuyết: (6 điểm)
Tập trung vào Luật và Nghị quyết số 01, nội dung gồm có:
1. Tự luận(2-3 điểm): Phân tích, giải thích vấn đề liên quan đến Luật TTHC 2. Nhận định đúng/sai: 3-4 câu, giải thích không quá 30 từ.
II. Bài tập (4 điểm):
Tập trung vào các phần sau:
1. Chương về thẩm quyền
2. Nghiên cứu Khởi kiện Vụ án hành chính
3. Các điều kiện khởi kiện, thụ lý
4. Người tiến hành, tham gia Tố tụng
5. Những trường hợp từ chối
6. Những trường hợp không được làm đại diện
7. Thời hạn chuẩn bị xét xử
8. Quyết định tạm đình chỉ và quyết định đình chỉ (chú ý Điều 109)
9. Xét xử sơ thẩm: trường hợp hoãn phiên tòa, đình chỉ, tạm đình chỉ, thẩm quyền của hội đồng xét xử sơ thẩm. Tương tự đối với Giám đốc thẩm, tái thẩm

Advertisements
This entry was posted in Luật tố tụng hành chính. Bookmark the permalink.